TAXexpert


   › Úvod » Aktuality » Nový modul – Flotilové oceňování

Nový modul – Flotilové oceňování

Vážení klienti a uživatelé,

rádi bychom Vás upozornili na nový modul „Flotilové oceňování”, který v nejbližší době bude možné zakoupit jako samostatný produkt v rámci licence TAXexpert® 5 corporate.

Modul slouží k oceňování tzv „flotily vozidel”, kdy za flotilu je považováno seskupení 3 a více vozidel různeho druhu – osobní (OA), užitkové (NU) a nákladní (NA).  Hlavním cílem flotilového oceňování je urychlit uživateli práci v případě oceňování velkých seskupení vozidel (100 a více) za účelem získání tzv. „odhadní ceny” celé flotily vozidel.

Pro zatřídění vozidel ve flotile není nutná podrobná specifikace vozidla. Stačí vyplnit přepřipravenou tabulku IBS, kterou nahrajete do systému. Systém následně vozidla zatřídí a vypočítá  tzv. „odhadní cenu” flotily.

Uvítáme Vaše připomínky, návrhy na vylepšení či požadavky na úpravu. Mailujte nám je prosím na adresu: taxexpert@audatex.cz.

Váš TAXexpert team.