TAXexpert


   › Úvod » Aktuality » Skupina Solera Holdings, Inc. oznámila…

Skupina Solera Holdings, Inc. oznámila akvizici společnosti IBS Automotive s.r.o., předního poskytovatele dat v oblasti oceňování vozidel v České republice a na Slovensku

Prostřednictvím této akvizice rozšiřuje Solera své portfolio v oblasti řízení rizik a majetku

WESTLAKE, Texas, 15. prosince 2014 /PRNewswire/ – Skupina Solera Holdings, Inc. („Solera“, první osoba množného čísla a příslušné tvary zájmena „náš“) (NYSE: SLH), přední poskytovatel softwaru a služeb v oblasti řízení rizik a majetku pro automobilový a majetkový trh, včetně globálního odvětví neživotního pojištění, dnes oznámila, že získala 100% podíl na vlastním kapitálu („akvizice“) společnosti IBS Automotive s.r.o. („IBS“ nebo „společnost“). IBS je předním poskytovatelem dat v oblasti oceňování vozidel v České republice a na Slovensku.

Datová řešení IBS využívají pojišťovny v České republice a na Slovensku při oceňování vozidel ve fázi uplatňování nároku a dále pak banky a leasingové společnosti v průběhu schvalovacího procesu úvěru a ke stanovení zbytkové hodnoty vozidla. Data z oceňování vozidel v kombinaci s dalšími službami umožní skupině Solera nabízet klientům v oblasti pojištění jedinečná a finančně zajímavá řešení.

 

O skupině Solera

Solera je přední poskytovatel softwaru a služeb v oblasti řízení rizik a majetku pro automobilový a majetkový trh, včetně globálního odvětví neživotního pojištění. Působí ve více než 70 zemích na šesti kontinentech. Mezi subjekty společnosti Solera patří Audatex (Spojené státy, Kanada a dalších více než 45 zemí), HPI, CarweB a CAP Automotive (Spojené království), Informex (Belgie a Řecko), Sidexa (Francie), ABZ a Market Scan (Nizozemsko), Hollander (severoamerický trh recyklace), AUTOonline (likvidace nepojízdných vozidel v evropských a latinskoamerických zemích), IMS (poskytování lékařské posudkové služby), Explore (poskytování dat a analytických údajů poskytovatelům nemajetkového pojištění ve Spojených státech), Service Repair Solutions (společný podnik se společností Welsh, Carson, Anderson & Stowe, který poskytuje řešení pro trh služeb, údržby a oprav) a I&S (software a nástroje obchodního řízení, správa nároků třetích osob, první oznámení škody a služby pro správu sítě pro odvětví oprav automobilů a majetku ve Spojených státech, se specializací na nároky u pojištění skel). Více informací naleznete na internetových stránkách společnosti na adrese https://www.solerainc.com.

Upozornění o výhledových prohlášeních

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, mimo jiné prohlášení o přínosech akvizice, včetně usnadnění různých řešení skupiny Solera, např. pojistných řešení pro klienty našich pojišťoven, o geografické expanzi společnosti CAP Automotive a dále pak o výhodách a hodnotě produktů a služeb pro klienty skupiny Solera a také pro klienty těchto klientů, a to buďto samostatně, nebo ve spojení s produkty a službami jiných společností skupiny Solera. Tato prohlášení vycházejí z našich současných očekávání, odhadů a předpokladů a mohou být ovlivněna mnoha riziky, nejistotami a neznámými budoucími událostmi, které by mohly způsobit, že skutečné výsledky budou dosti odlišné. Skutečné výsledky se tak mohou výrazně lišit od údajů uvedených v této tiskové zprávě v důsledku rizik a nejistot spojených s transakcemi tohoto typu, naší obchodní činnosti i obchodní činnosti společnosti IBS a dále mimo jiné v důsledku nedosažení očekávaných výhod akvizice, rizik spojených s akvizicemi a jejich možnými negativními důsledky, investicemi, společnými podniky a podobnými transakcemi, včetně regulačních záležitostí, úspěšného začlenění řešení společnosti IBS mezi jiné produkty skupiny Solera a integrace zaměstnanců společnosti IBS a úspěšné integrace získaných podniků, které působí v odvětvích mimo náš hlavní trh; je rovněž možné, že nebudeme rozšiřovat obchodní činnost společnosti IBS ani uvádět její řešení na trh mimo území České republiky a Slovenska, a je také možné, že nebudeme schopni úspěšně rozšířit obchodní činnost společnosti CAP Automotive do České republiky či na Slovensko. Více informací o těchto a dalších faktorech, které by mohly mít vliv na naše operace nebo finanční výsledky a které by mohly způsobit, že se naše výsledky budou výrazně lišit od výsledků uvedených ve výhledových prohlášeních, naleznete v našich dokumentech podaných Komisi pro cenné papíry a burzy (Securities and Exchange Commission), zejména v naší čtvrtletní zprávě na formuláři 10-Q za čtvrtletí končící 30. zářím 2014. Solera nemá žádnou povinnost (a výslovně se zříká jakékoli takovéto povinnost) aktualizovat nebo upravovat svá výhledová prohlášení, ať již v důsledku nových informací, budoucích událostí či jiných faktorů.

ZDROJ: Solera Holdings, Inc.

https://www.solerainc.com