TAXexpert


   › Úvod » Aktuality » Oznámení

Oznámení

Praze dne 18.12.2015

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vám oznámit, že ke dni 1. ledna 2016 nastanou právní účinky fúze společnosti IBS automotive s.r.o., identifikační číslo: 24180009, se sídlem: Želetavská 1449/9, Michle, 140 00 Praha 4, zapsanéobchodním rejstříku vedeném Městským soudemPraze pod sp. zn. C 186112, jako společnosti zanikající, sloučením se společností Audatex Systems s.r.o., identifikační číslo: 27384110, se sídlem: Želetavská 1449/9, Michle, 140 00 Praha 4, zapsanouobchodním rejstříku vedeném Městským soudemPraze pod sp. zn. C 115440, jako společností nástupnickou.

Na základě uvedené fúze sloučením bez dalšího přejdou zaměstnanci, majetek, dluhy, jakož i práva a povinnosti vyplývající ze smluvních a dalších vztahů zanikající společnosti IBS automotive s.r.o. na výše uvedenou nástupnickou společnost Audatex Systems s.r.o., která se tak ohledně veškerého majetku, dluhů jakož i dalších práv a povinností vyplývajících ze smluvních a dalších vztahů stane právním nástupcem společnosti IBS automotive s.r.o.


souvislostiobchodními vztahy týkajícími se zanikající společnosti IBS automotive s.r.o. se tak Vaším partnerempříslušných smluvních a dalších právních vztazích stane nástupnická společnost Audatex Systems s.r.o. Zdvořile Vás proto žádáme, abyste od uvedeného data 1. ledna 2016 (včetně) ve styku s námi v rámci veškeré obchodní komunikace používali následující údaje:

 

Obchodní firma:          Audatex Systems s.r.o.

Identifikační číslo:          27384110

Daňové identifikační číslo:         CZ27384110

Sídlo:          Želetavská 1449/9, Michle, 140 00 Praha 4

Zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 115440

 Pro Vaši informaci dodáváme, že do uvedeného data (tedy do konce roku 2015) zůstávají stávající údaje zanikající společnosti IBS automotive s.r.o. beze změny.

 V případě jakýchkoli Vašich dotazů se na nás neváhejte obrátit. Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

 pozdravem,

 

za IBS automotive s.r.o. a Audatex Systems s.r.o.:

 

Derek Cummins, MD CZ&SK