TAXexpert


   › Úvod » Produkty » TAXexpert E-Katalog » TAXexpert E-Katalog osobní vozidla SK
produkt-img

TAXexpert E-Katalog osobní vozidla SK

Na dotaz

osobní a užitková vozidla roční předplatné uživatelské licence s denní aktualizací.


Kategorie:

Popis produktu

  • zatřízení vozidla postupným výběrem
  • stanovení katalogové ceny
  •  fotogalerie

Poznámka:
Uvedené katalogové ceny jsou pouze orientační a poplatné vozidlům dané výbavy s průměrným proběhem kilometrů, v udržovaném a bezporuchovém stavu, odpovídajícímu délce provozu. Ceny se kalkulují k polovině příslušného průběžného roku výroby s výjimkou roků začátku a ukončení výroby.