TAXexpert


   › Úvod » Produkty » Demoverze TAXexpert®

TAXexpert® demoverze

Demoverze TAXexpert® 5 je určena pro demonstraci funkcionalit a uživatelské ovladatelnosti aplikace. Přístup do databáze IBS automotive je omezený pouze na vybraná vozidla. Funkcionalita je omezena na zatřídění vozidla tzv. postupným a parametrickým výběrem.

Ocenění vybraných vozidel je zpřístupněno ve dvou modulech, v rozsahu stejném, jako je tomu při užívání plné verze:

  1. Modul „Individuální oceňování – základní“ slouží k rychlému zatřídění a oceněni osobních a užitkových vozidel do 3,5t na „šest kliků“.
  2. Pro ostatní druhy vozidel slouží modul „Individuální oceňování – rozšířené“. Pro demoverzi jsou v tomto modulu přístupná nákladní vozidla.

Plná verze umožňuje přístup do databáze IBS automotive, která v současnosti obsahuje kompletní přehled o více než 170 tisíc vozidel oficiálně dovážených na daný trh dle informací dovozců.

Cílem systému TAXexpert® je stanovit tzv. obvyklou tržní cenu vozidla vybraného z IBS databáze. Přesnost obvyklé ceny je dána kalkulací dle tzv. amortizačních křivek, proběhových amortizačních křivek, amortizace stavu výbav vozidla a případné korekce ceny, dle zadaných korekčních parametrů, či určení výše regionální odchylky.

Pro vstup do demoverze použijte následující odkaz a vstupní parametry:

pro CZ

TAXexpert® demoverze

  • Jméno: czdemo
  • Heslo: czdemo

pro SK

  • Jméno: skdemo
  • Heslo: skdemo

Demoverze TAXexpert® 5 CZ online: https://te5demo.taxexpert.cz/Login.aspx