TAXexpert


   › Úvod » Produkty » TAXexpert Corporate

TAXexpert Corporate

Jedná se o řešení, které je postaveno přímo dle potřeb zákazníka. Pro integraci lze využít komponentní řešení, nebo webové služby TAXexpert®.

Výhody TAXexpert® 5 corporate:

 • poskytnutí dat a služeb pomocí IT technologií formou outsourcingu
 • možnost integrace služeb a databáze o vozidlech do provozních systémů klienta
 • komplexní škálovatelné řešení umožňující snadný rozvoj jak funkčnosti tak rozsahu poskytovaných informací příp. napojení na další služby poskytované dodavatelem (expertní, technické apod.)
 • možnost napojení tzv. základních číselníků pro snadnou identifikaci vozidel na provozní systémy klienta – umožňuje integraci strukturovaných dat do procesů klienta
 • možnost práce se strukturovanými daty přímo v provozním systému – snadné vyhodnocení dat podle řady kritérií bez nutnosti nejprve data konsolidovat
 • možnosti dalšího rozvoje díky zvoleným technologiím a platformám
 • nezávislost na platformách provozních systémů dodavatele
 • podpora většiny databázových systémů používaných na trhu
 • možnost rozšíření základního uživatelského rozhraní aplikace o klientská pole či funkce
 • jednoznačně definovaný přístup k datům formou standardizovaného rozhraní
 • možnost automatizované dodávky tzv. analytických dat (po definici specifikace seskupení dat)
 • denně aktualizovaná data
 • centrálně spravované řešení s podporou centrálního help-desku
 • možnost podpory formou vyhrazené hot-line služby – podpora pro zajištění obsahu v případech potřeby ocenění nestandardních či exotických vozidel

TAXexpert® 5 webové služby

Webové služby systému TAXexpert je řešení podporující výměnu informací mezi databází IBS automotive a zákaznickými aplikacemi prostřednictvím internetu. Stávající verze webových služeb využívá technologie SOAP XML na platformě .NET.

TAXexpert webové služby umožňují integraci do partnerských či zákaznických systémů. Tyto systémy poté mohou využívat data uložená na serverech IBS automotive a metodiky IBS automotive pro operace nad těmito daty. Komunikace probíhá formou dotazů a odpovědí konkrétních metod webových služeb.

Databáze je aktualizována denně.

Příklad integrace do IS zákazníka pomocí webových služeb:

Příklad integrace do IS zákazníka pomocí webových služeb