TAXexpert


   › Úvod » Produkty » TAXexpert E-katalog

TAXexpert® 5 E-Katalog

TAXexpert® 5 E-Katalog je výchozí uživatelskou pomůckou pro zjištění průměrné ceny zadaného vozidla k aktuálnímu datu, a to dle jeho stáří v mezích zahájení a ukončení výroby. Takto zkalkulované ceny jsou uvedené v přehledné tabulce s možností tisku do výstupní sestavy.

Prezentované ceny jsou pouze orientační a poplatné k vozidlům dané výbavy s průměrným proběhem kilometrů, v udržovaném a bezporuchovém stavu a odpovidajícímu délce provozu. Ceny se kalkulují k polovině příslušného průběžného roku výroby s výjimkou roků začátku a ukončení výroby.

TAXexpert® 5 E-Katalog je inovační náhrada obdobné funkcionality v předchozí verzi TAXexpert 3 a katalogů vozidel, vydávaných IBS v tištěné formě.