TAXexpert


   › Úvod » Produkty » TAXexpert Hromadné a FLEETové oceňování

TAXexpert Hromadné a FLEETové oceňování

Modul slouží k oceňování tzv. „flotily vozidel” , flotilou vozidel je považováno seskupení vozidel, které chce uživatel ocenit pod jednou, celkovou cenou flotily. Modul je navržen pro oceňování minimálně 3 a více vozidel bez omezení na druh vozidla.

Modul se skládá z částí:

1) Záložka „ocenění flotil”:

V rámci této záložky uživatel zadává název a nahrává soubor tabulky vozidel, jež obsahuje vozidla k ocenění v podobě záznamu. Každý záznam musí odpovídat přesné specifikaci IBS. Tabulku si uživatel vytváří sám a to tvaru formátovaného textu s kódováním unicode,  oddělěná tabulátory.

2) Záložka „výsledky ocenění”:

Obsahuje tabulku vypočítaných flotil vozidel s možností výstupu ve formátu pdf, či xml. Tabulka se pravidelně každých 30s aktualizuje za účelem zobrazování stavu kalkulované flotily.

Cílem tohoto produktu je urychlit uživateli práci v případě oceňování velkých seskupení vozidel (100 a více) za účelem zjištění odhadní ceny celé flotily vozidel.