TAXexpert


   › Úvod » Produkty » TAXexpert Karotéka

TAXexpert Kartotéka

Pokud jste ocenili vozidlo a klikli na volu „Uložit“, naleznete vozidlo v Kartotéce. Kartotéka slouží pro ukládání oceněných vozidel, v tomto modulu se dá vozidlo přeceňovat, vytvořit položky prodávající a kupující. Ke každému vozidlu je možnost přiřadit i data odkupu, prodeje, komisního prodeje atd. Tento modul také obsahuje základní šablony pro komisionářskou smlouvu, komisionářskou smlouvu o prodeji, výkupní smlouvu, prodejní smlouvu, nabídkový leták a protokol o technickém stavu vozidla -> všechny tyto šablony jsou pouze základní, ale uživatel má možnost si šablony upravit přímo dle svých potřeb. Do kartotéky je možno přidat i naskenované dokumenty k vozidlu jako je například technický průkaz.