TAXexpert


   › Úvod » Produkty » TAXexpert Prezentace dat

TAXexpert Prezentace dat

Modul slouží pouze pro získávání dat z databáze IBS automotive. Vozidla lze zatřídit několika alternativními způsoby. A to buď postupným nebo parametrickým výběrem. V prezentaci dat je zobrazena sériová výbava, doplňková výbava a výbava dodatečná. Celou konfiguraci si poté můžete vytisknout.  Z modulu Prezentace dat nelze přejít do modulu Ocenění.