TAXexpert


   › Úvod » Produkty » TAXexpert – seznam neocenitelných…

Seznam neocenitelných vozidel systémem TAXexpert®

Systém TAXexpert® využívá v rámci oceňování vozidel tzv. časové amortizační křivky, kterými jsou vstupní ceny vozidel redukovány tak, aby výsledné hodnoty odpovídaly středním hodnotám na trhu s ojetými vozidly.

Časové amortizační křivky jsou modelovány na základě dostupných údajů z trhu s ojetými vozidly. U vozidel, jejichž prodej na trhu je minimální, není možné z důvodu nedostatku údajů časové amortizační křivky modelovat, resp. Jejich modelace by byla nepřesná a nesplňovala by limity odborné dostatečnosti.

I přes výše uvedené jsou tato vozidla vzhledem k požadavkům komplexního přehledu vozidel zařazovaná do databáze IBS. Může tedy vzniknout situace, kdy vozidlo zařazené do databáze lze systémem TAXexpert® vyhledat, ale nemůže jej standardními metodickými postupy ocenit.

Alternativní způsoby ocenění

Uživatelé systému TAXexpert® mají však možnost vyžádat si ocenění prostřednictvím zpoplatněné služby hot-line, kdy pracovníci IBS individuálně, s využitím speciálních metod, určí cenu vozidla.

Dále naleznete uvedený aktuální seznam vozidel, která není možné běžnými metodami systému TAXexpert® ocenit. Tento seznam je pravidelně upřesňován.

Vozidla, kterým náleží čas. a km. amortizační křivka „0“:

Seznam neocenitelných vozidel si můžete stáhnout zde.